Links

Exportování Visualbooku

Verze BUSINESS a PRO

Jako uživatel verze Business nebo Pro získáváte vždy statický export Visualbooku, který jste si nakonfigurovali a následně odsouhlasili jeho online podobu před samotným exportem.

Verze PRO

S verzí Pro se kromě uživatele stáváte zároveň editorem a můžete provádět: